Projekter
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Forgylder
Guld findes på alle kontinenter. I 1800-tallet blev der fundet store mængder guld i den østlige del af det amerikanske kontinent, og ”guldfeberen” bredte sig. I dag produceres der ca. 1.000 tons guld om året, hvoraf det reneste bl.a. anvendes til forgyldning. De ældste forgyldningsarbejder er ægyptiske og mindst 6.000 år gamle. I Danmark har forgyldning været kendt fra romansk tid, dvs. fra omkring 1000-tallet, men det er især på markante bygninger fra 1800-tallet og frem, at vi ser mange fine, udvendige forgyldninger. Denne film viser processen med bundbehandling og forgyldning af ornamenter af støbejern og en krone af sandsten.
De nyeste film

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk