Hvor på bygningen?
Hvilket håndværk?
Billedskærer
Billedskærerarbejder kendes i Danmark tilbage til vikingetiden. Fagets storhedstid lå i 1500-tallet, hvor der blev fremstillet kirkeinventar (som fx i Holckenhavn Kirke), skabe, møbler og fine dekorationer. Helt frem til 1930’erne var billedskærerarbejder udbredt i bygninger og finere inventar. I denne film følger vi én af de få tilbageværende, danske billedskærere skabe et englehoved i egetræ efter en gipsafstøbning. Det sker bl.a. ved hjælp af et punkterapparatet. Sidst i filmen ser vi frihåndshugning af et forstudie til en galionsfigur i Kalmar-fyrretræ.
De nyeste film

Projektledelse : Graves Simonsen og Karina S. Jensen,
Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert
Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller,
Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen,
Søren Bøgh, Anne Lindegaard og Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
GI- Bedre Boliger, Realdania og Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk