Projekter
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Glarmester
Glarmesterfaget er gammelt, og er ét af de håndværkfag, der stadig håndhæver mange faglige traditioner - med et skrøbeligt materiale.
Failed to render "Page Content" column because of an error in the "Publishing HTML" field type control. See details in log. Exception message: There was no endpoint listening at http://gispsprodwfe02:32843/85cd8e95517c469089642c0813d3bdcd/SearchService.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details..

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk