Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Forgylder
Guld findes på alle kontinenter. I 1800-tallet blev der fundet store mængder guld i den østlige del af det amerikanske kontinent, og ”guldfeberen” bredte sig. I dag produceres der ca. 1.000 tons guld om året, hvoraf det reneste bl.a. anvendes til forgyldning. De ældste forgyldningsarbejder er ægyptiske og mindst 6.000 år gamle. I Danmark har forgyldning været kendt fra romansk tid, dvs. fra omkring 1000-tallet, men det er især på markante bygninger fra 1800-tallet og frem, at vi ser mange fine, udvendige forgyldninger. Denne film viser processen med bundbehandling og forgyldning af ornamenter af støbejern og en krone af sandsten.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker