Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Støbte ornamenter
Mange ældre ejendomme er dekoreret med ornamenter, bånd og relieffer - lige fra mønstre og tegninger til stiliserede figurer. Som hovedregel er disse udsmykninger uden byggeteknisk betydning, men er mere en tradition, som fortæller om bygningens tidsalder og betydning eller status.
Op til midten af 1800-tallet var udsmykningerne forbeholdt de fornemme bygninger, men fra midten af 1800-tallet, hvor industrialiseringen og den massive byudvikling fandt sted, blev de udsmykkede facader mere almindelige. Fra at være unikke huggede bygningselementer i fx granit eller sandsten, blev det efterhånden mere almindeligt at støbe og dermed præfabrikere ornamenterne i kalksandsten eller cementmørtel/beton. De fleste ornamenter kan repareres afhængig af, hvor nedbrudte de er.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker