Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Istandsættelse af trævinduer - Snedkerarbejde
Vinduerne er en vigtig del af en bygnings facade, og dermed bygningens karakter. Især i ældre bygninger skaber de oprindelige vinduer en god harmoni i facadens udtryk, og vinduernes placering, udformning og funktion har traditionelt været gennemtænkt helt ned i detaljen. Det samme har vinduernes holdbarhed. Det giver sig udtryk i materialevalg og konstruktionsprincipper. Det har altid været muligt at udskifte nedbrudte enkeltdele - i modsætning til udskiftning af hele vinduet.
Renoverings- og moderniseringsarbejder i 1960-erne og 1970-erne medførte en massiv udskiftning af vinduer i den ældre bygningsmasse, men der er endnu en del gamle vinduer tilbage, som bør bevares. En forudsætning herfor er, at gode håndværkstraditioner, herunder snedkerdiscipliner, holdes i hævd.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker