Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Trappeforkanter i træ
En trappe er en vigtig del af bygnings arkitektur og funktion. De mange former for trapper, der findes, vidner da også om, at der til stadighed har været arbejdet meget med at opnå den perfekte trappe, hvor udseende og funktionalitet går op i en højre enhed.
Trapper kan laves af mange forskellige materialer, men de fleste trapper i etageejendomme blev helt frem til 1930-40-erne fremstillet i træ. Indenfor tømrerfaget har det altid være en af de fornemmeste discipliner at bygge og opstille trapper. Arbejdet kræver nemlig nøjagtig opmåling og stor præcision i alle dets faser. Der vil i fremtiden altid være brug for trapper, ligesom vil der være brug for gode håndværkere, som forstår kunsten at skabe, fastholde og renovere den perfekte trappe.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker