Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Stenhugger
Stenhuggerfaget kendes i Danmark gennem århundreder. I 15-1600-tallet blev udenlandske stenhuggere hentet til Danmark, og deres arbejder finder vi på mange danske borgerhuse, palæer, slotte og herregårde, hvor granit og sandsten blev brug til fundamenter, søjler, gesimsbånd og forskellige udsmykninger. Natursten var almindligt anvendt i bygningerne frem til 1940’erne. I denne film følger vi processen fra billedhuggerens reparation af en gipsafstøbt, beskadiget sandstensfigur, der efterfølgende danner grundlag for stenhuggerens genskabelse af en kopi i ny sandsten, bl.a. ved hjælp af punkterapparat.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker