Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Ådringsteknik
I filmen vises ådring af træ ved hjælp af laseringsteknikken. Fokus er her på mahogniådring, og hvordan man kan reparere gamle ådringer. Det er ofte billigere at reparere eksisterende ådringer, der med tiden er blevet lidt ramponerede, end det er at overmale hele fladen med et dækkende farvelag. Filmen viser ikke alle former for ådringer eller træimitationer. Teknikken kan udføres med mange forskellige produkter. Den viste er en løsning med ølfarve. Som ekstra afslutning kan man vælge at male med en vand-baseret lak, da denne beskytter ådringen bl.a. mod at gulne.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker