Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Støbejernsdetaljer
Jernets historie går helt tilbage til Jernalderen for et er par tusinde år siden. Fra dengang og frem til 1700-tallet blev jern primært bearbejdet i en kul-esse, men fra det tidspunkt blev det muligt at opvarme jern til en flydende masse, der kunne hældes i støbeforme. I årene fra 1860 og frem til ca. 1910 blev der brugt rigtig meget støbejern i byggeriet til især trapper, gelændere, gitre hegn og vinduer.
Selvom støbejern i dag ofte er erstattet af andre materialer i byggeriet, findes der stadig jernstøberier, der kan fremstille eller reparere/genskabe støbejernsdetaljer efter de gamle metoder. Det er vigtigt for kulturhistorien og bygningskulturen at disse støberier og teknikker bevares for eftertiden.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker