Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Tømrerværktøj
Håndværktøjer er skabt til at supplere og forfine håndens arbejde, og håndværktøj bruges stadig i tømrerfaget til fx træsamlinger uden beslag, som typisk ses ved restaureringer af ældre historiske bygninger. Ordet Tømrer stammer fra det tyske ord ”Zimmern” og betyder ’den, der bygger rum’. Tømrerfaget er blandt de ældste bygningshåndværk i Danmark, og faget har en lang række specialværktøjer til træforarbejdning som fx bredbil, klemhage, afbindingsjern, lægtehammer, økse og save. Filmen viser en række forskellige udgaver af tømrerens traditionelle håndværktøjer, og hvordan håndværkeren selv sliber skære- og stemmeværktøjer, og afsluttes på fagskolen, hvor der skal fremstilles en kel.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker