Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Tagrender og nedløb
Alle typer af tagrender og nedløb nedbrydes som regel hurtigere af vejrliget end selve tagfladen. Derfor skal tagrender og nedløb udskiftes undervejs i tagets levetid. Ved udskiftning bør man vælge det oprindelige materiale som zink eller kobber, og den oprindelige dimension for at bevare ejendommens facadeudtryk og værdi.
 
Filmen viser hvordan man producerer en tagrende på værkstedet, og efterfølgende monterer den på bygningen, så den får et korrekt fald til nedløbet.
 
BEMÆRK: Denne film er som en del af byggefilm.dk belønnet med prisen intermedia-globe/silver ved World Media Festival 2014.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker