Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Fuger - fugning (reparation)
Hvis mørtelfugerne mellem murstenene i facaden er ødelagt og mangler, kan det nedbryde murstenene og give fugtskader på ejendommen. Selvom murværk er stærkt, er det ikke uforgængeligt. Fugen nedbrydes af vind og vejr og skal derfor renoveres, og her drejer det sig om at finde de rigtige materialer, farver og profiler.
Fugerne kan udgøre helt op til 25 % af facadens samlede areal. Derfor får valget af fuge stor betydning for, hvordan en samlet facade ser ud efter renoveringen. Som hovedregel bør fugerne rekonstrueres med samme mørtel materiale og profil som den oprindelige.
Filmen følger på helt tæt hold processen med udskiftning af såkaldte brændte fuger.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker