Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Mursten
Ler er et af verdens ældste byggematerialer. Sammen med kristendommen bragte munke i 1100-tallet teknikken med formende og brændte mursten med sig til Danmark, hvor de blev anvendt til klostre og kirker. Den oprindelige teknik med blanding og håndstøbning af mursten i forme før eller uden brænding kendes stadig, men er for længst afløst af moderne teglværker og industriel produktion i vores del af verden. I denne film vises begge produktionsformer, og du får indsigt i murstenens historie, og dens grundlæggende egenskaber og muligheder. Murstenen har haft stor betydning for danske bygningskultur gennem århundreder, og er stadig et værdsat byggemateriale – både som nyt og som genanvendeligt.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker