Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Gutters and drainpipes
Gutters and drainpipes are parts of the exterior of the building, and with their often characteristic design and appearance, they may contribute to refining the character of the building. On buildings from the beginning of the 20th century, gutters of zinc and copper are made of one meter pieces, and replacing these require working in the workshop to assure that the new gutters are completely similar to the original, in both width and length. In this movie we follow the preparation of copper gutters in the workshop and the assembling on the building.
 
REMARK: As part of byggefilm.dk this movie is awarded with intermedia-globe/silver at the World Media Festival 2014.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker