Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Kobber- og zinktage
I filmen vises, hvordan et kobbertag og underlaget hertil udskiftes. Der vises, hvordan banerne tildannes på værkstedet og efterfølgende oplægges af på taget. Falsløsningerne vises omkring graten, men er principielt den samme, som udføres i kippen. Filmen viser ikke montage af taghætte, ovenlysvinduer og andet tilbehør. Der findes forskellige måder at samle banerne på. I filmen er vist den dobbeltfalsede, stående falsløsning, men man kan også udfører sam-lingen over en liste, så samlingen bliver mere markant. Zinktage samles efter samme princip og teknik som kobbertage, ligesom underlaget er det samme for begge typer beklædninger.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker