Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Cylinderglas
Fremstilling af glas går 5000 år tilbage og startede formentligt i Ægypten, men først nogle årtier før vores tidsregning fandt man i Libanon på glaspustning. Det blev romerne, der sikrede udbredelsen af glasset i Europa, og som skabte grobund for at tyske glasmagere i 1100-tallet kunne puste glasset ud i lange cylindre, der blev skåret op og presset til flader. De første ruder var skabt og blev i første omgang anvendt i kirker og slotte. Først frem mod Middelalderen kom der glas i vinduerne i mere almindelige huse. Denne film om cylinderglas viser en teknik, der grundlæggende er uforandret gennem 900 år, og et byggemateriale, der fortsat efterspørges til særlige opgaver – også i Danmark.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker