Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Farveundersøgelse - konservator
I filmen vises en professionel afdækning af, hvilke farver og materialer, der har været anvendt gennem tiden på en malet overflade. Det er ofte nødvendigt for at kunne rådgive bygherre og maler om, hvad denne skal vælge, når overfladen skal istandsættes korrekt. Filmen viser ikke, hvilken farve og hvilket materiale, der bør vælges. Valg af materiale afhænger af, hvilke krav bygherre sætter til overfladerne, fx hvor stor belastningen bliver ved daglig brug. Hvis der vælges for eksempel linoliemaling, limfarve eller andre typer af klassiske materialer, er det fortsat muligt at købe disse i forskellige specialbutikker.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker