Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Udskiftning af murværk
Det kan være vanskeligt at få et ensartet udseende, når man udskifter mursten i en eksisterende facade.
Nye mursten passer ikke umiddelbart ind i murværket, som ældes med tiden. Derfor kan man med fordel genbruge gamle mursten til reparationer. Hvis man er nødsaget til at bruge nye sten, kan de efterbehandles med lidt opblandet kønrøg, farvepulver eller tagrendesnavs, så de kommer til at ligne de patinerede sten.
I filmen følger vi processen fra bestilling af gamle mursten til deres indmuring i det eksisterende murværk, så resultatet bliver tilfredsstillende.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker