Projekter
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Vinduesudskiftning
Filmen viser produktionen af et moderne erstatningsvindue, der skal være magen til det, der har været i bygningen tidligere. Filmen viser også nogle af de vigtigste årsager til, at et vindue udført efter traditionelle metoder holder længe, hvis det bliver vedligeholdt løbende. Energibesparelse, vedligeholdelse og produktionsformer er vigtige faktorer, som skal afvejes mod hinanden. Derfor vil et nyt vindue ofte være et valg mellem forskellige løsninger. Budskabet er at bevare, hvis det er muligt, men skal vinduet skiftes, må man i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvad der er vigtigst, når det nye vindue bestilles hos producenten. De oprindelige trævinduer har ofte kunnet holde i mere end 150 år, når de var udført i vellagret kernetræ med skrå bundfalse og malerbehandlet med linoliemaling. Derfor er det vigtigt at bevare vores viden om, hvordan man genskaber vinduer, inspireret af de oprindelige, når disse skal udskiftes – også for at bevare det arkitektoniske udtryk. Der meget litteratur om vinduer, som beskriver vinduets design igennem tiderne. Der eksisterer dermed en stor og grundlæggende viden om vinduernes korrekte udformning, som bygger på en opsamling af mange års håndværkererfaringer.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk