Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Smedede murankre
Murankre er nødvendige for sammenbinding af facader og etageadskillelser, og dermed bygningens stabilitet. Vindpåvirkning/vindlast på facaden overføres via bjælkelag og skivevirkningen heri og videre ned til fundamentet. Murankre kan være skjulte inde i facaden, eller de kan være synlige uden på facaden. Oftest er synlige murankre dekorative, og de kan fortælle om bygningens alder.
I tidligere tiders byggeri var det smeden, der stod for udformningen - eventuelt i samarbejde med arkitekten/bygmesteren - og produktionen af murankrene, og smeden havde dermed mulighed for også at sætte sit eget æstetiske præg på bygningens udseende. Helt nedbrudte murankre må udskiftes, men lettere beskadigede, håndsmedede ankre kan ofte repareres, så de bevarer deres oprindelige udseende.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker