Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Lærlingenes Hus, Bornholm
Lærlingenes Hus på Bornholm gennemgår en total restaurering, som udføres af lærlinge og elever fra forskellige faguddannelser. Lærlingene kommer fra hele landet og skal genskabe det gamle bindingsværkshus med autentiske metoder. Formålet med projektet er, at fastholde og udvikle de klassiske, danske håndværkstraditioner i en nutidig sammenhæng, og give de unge håndværkere fagligt ejerskab til huset, der efter endt restaurering skal fungere som formidlingscenter for godt håndværk.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker