Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Billedskærer
Billedskærerarbejder kendes i Danmark tilbage til vikingetiden. Fagets storhedstid lå i 1500-tallet, hvor der blev fremstillet kirkeinventar (som fx i Holckenhavn Kirke), skabe, møbler og fine dekorationer. Helt frem til 1930’erne var billedskærerarbejder udbredt i bygninger og finere inventar. I denne film følger vi én af de få tilbageværende, danske billedskærere skabe et englehoved i egetræ efter en gipsafstøbning. Det sker bl.a. ved hjælp af et punkterapparatet. Sidst i filmen ser vi frihåndshugning af et forstudie til en galionsfigur i Kalmar-fyrretræ.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker