Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Energiforbedring af trævinduer
Gamle trævinduer er oprindeligt med enkelt lag glas og ofte utætte i samlingen mellem karm og ramme. Med nutidens krav til lavere energiforbrug til opvarmning og bokomfort uden trækgener er det nødvendigt at finde løsninger, som dels kan opfylde disse krav, dels sikre at oprindelige trævinduer bevares af hensyn til bygningernes udseende og karakter.
 
Der findes en række gode forsats- eller koblede løsninger -- med eller uden ramme om de ekstra lag glas. Flere af disse løsninger har mindst lige så stor effekt i form af energibesparelse og tæthed, som nye vinduer. Så hvis det oprindelige vindue er intakt eller kan istandsættes, vil en supplerende indvendig løsning med nye rammer og glas i de fleste tilfælde være den bedste løsning. Godt snedker- og glarmesterhåndværk kan desuden sikre, at løsningerne bliver smukke og funktionelle.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker