Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Blyindfattede ruder (vinduer)
Blyindfattede ruder er historisk pynt, som forgår med tiden. I filmen vises, hvordan blyindfatning af et rudeparti i et vindue udskiftes. Det indbefatter nummerering, udtagning og genisætning af glas i ny indfatning efter at vinduesrammen er blevet renoveret. Filmen viser ikke hvordan profilerne til blyindfatning tildannes. I dag kan profilerne købes som almindelig handelsvare. Førhen blev blyprofilerne trukket / profileret på stedet. Bly kræver særlig opmærksomhed, når man arbejder med det. Glarmesterlauget og glasindustrien har arbejdsanvisninger (APV-anvisninger) til brug ved arbejde med bly. På værkstedet skal der bære udsugningsanlæg, og medarbejderne skal bruge personlige værnemidler samt møde til sundhedstjek med jævne mellemrum.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker