Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Linoliemaling - Farveblanding
Farver til linoliemaling fremstilles som pasta, der opblandes med linolien i forholdet 1:1. Pastaen kan fremstilles på to måder, nemlig enten ved håndkraft eller ved hjælp af maskiner. Begge dele kræver indsigt og erfaring hos den, som skal fremstille pastaen, og kan derfor karakteriseres som et særligt håndværk. At fremstille farvepasta kaldes ’rivning’, der betyder at farvepigmentet (som pulver) bearbejdes, så det optages helt jævnt i pastaen og sikrer at farven er ensartet. Filmen viser både håndrivning og valserivning, og introducerer til de farvepigmenter, der anvendes i pastaerne.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker