Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Udskiftning af skotrender
Skotrenden er det sted, hvor tagfladerne løber sammen. Skotrenden er sårbar over for vind og vejr, og dét kræver en stor nøjagtighed i udførelsen ved renovering af taget. Opbygningen af skotrenden involverer flere håndværksfag og kræver et godt samarbejde mellem de enkelte håndværkere. Skotrenden er stedet, hvor der oftest sker utætheder i taget. Et andet problem er, at materialerne i og omkring skotrenden ofte har forskellig levetid.
Filmen viser, hvordan man skifter taget på en konkret etageejendom, og hvilke faglige og samarbejdsmæssige udfordringer håndværkerne møder ved korrekt renovering af skotrender.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker