Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Møllebygger
Møllebyggeren fremstillede traditionelle stubmøller og hollandske vindmøller, der fra midten af 1200-tallet og frem til starten af 1900-tallet blev anvendt til at male korn til mel. Møllens vinger er den centrale energikilde til møllens øvrige funktioner, men er samtidigt den mekaniske bestanddel af møllen, der er mest udsat for vind og vejr. I dag findes kun få møllebyggere tilbage, og deres opgave er primært at reparere og forny møllernes bestanddele, så de omkring 270 tilbageværende vindmøller kan bevares for eftertiden. Filmen viser fremstilling og montering af sæt møllevinger – i 1957 og i 2016. Selvom en del af værktøjerne er blevet moderniseret, viser filmen også at håndværksmetoderne grundlæggende ikke har forandret sig gennem tiden.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker