Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Beton
Beton opstod som byggemateriale, da grækerne og romerne opdagede, at brændt kalk blandet med vulkansk aske blev til et hydraulisk bindemiddel – et pulver, som hærder ved blanding med vand, og som herefter er bestandig overfor vand. Romerne anvendte eksempelvis bindemidlet blandet med knuste teglsten til Pantheons kuppel i Rom i år 126. Nutidens beton bygger på en teknologi fra starten første halvdel af 1800-tallet, og består af sand og sten der er limet sammen med cementpasta – primært cement og vand, og ofte tilsat flyveaske, mikrosilica, kalkfiller o.a. Desuden indeholder beton luft, og der kan tilsættes forskellige pigmenter for en farvet overflade, samt armeringsjern for øget trækstyrke.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker