Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Blytækker
Blytækning udføres i dag kun i begrænset omfang ved istandsættelse eller restaurering af særlig bevaringsværdige bygninger, hvor det oprindelige arkitektoniske udtryk ønskes bevaret. Bly kan være giftigt for mennesker i arbejdsprocessen og belaste miljøet. Derfor er bly generelt udfaset af byggeriet og kræver særlig tilladelse af anvende. Denne film viser udskiftning af et udtjent blytag på en kirke. Med det rette håndelag fremstilles og oplægges baner af bly efter århundrede gamle principper, og filmen viser at blytækning helt bogstaveligt er et håndværk, der kræver specialfremstillet værktøj og godt med knofedt.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker