Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Skifersten
Naturskifer har været kendt som byggemateriale i mindst 2.600 år. I Mellem- og Nordeuropa begyndte man at bruge skifersten som tagmateriale fra 1500-tallet, men i Danmark blev det først udbredt i 1800-tallet. Det hang sammen med at industribyerne, og dermed også antallet af større bygninger, voksede. Filmen viser processen fra udvinding af skifer fra åbent brud og underjordisk mine til fremstillingen af de færdige skifersten, der i dag bruges til både tage og facader. Den færdigsorterede naturskifer er et meget holdbart materiale med en levetid på mindst 100 år, fremstillingsprocessen er enkel og skifer skader ikke naturmiljøet, når den er udtjent og må bortskaffes.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker