Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Metalstøber og Gørtler
Metalstøberens og gørtlerens opgaver er tæt forbundne og kan udføres af to forskellige eller af én og samme person. Metalstøberen støber råproduktet, som gørtleren forarbejder videre til det færdige produkt. Mens fagene bredte sig i Europa i middelalderen, kan gørtlerfaget i Danmark føres tilbage til 1700-tallet. Denne film viser støbning af messing, der videreforarbejdes af gørtleren, som også arbejder også i andre materialer som f. eks. tin, kobber, guld, sølv og jern. Når gørtleren skal samle sine beslag, foregår det ofte ved slaglodning. Efterfølgende bearbejdes overfladerne ved slibning og polering til færdig overflade.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker