Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Tagbelægning med naturskifer
Naturskifer er et produkt, der er dannet af kvarts, ler og mineralet glimmer, som gennem millioner af år har været udsat for et kolossalt stort tryk. Den lagdelte struktur gør at produktet kan brydes i plader og anvendes til fx tagdækning.
Naturskifertag er meget holdbart og mange ejendomme har haft et sådant tag i mere end 100 år. Totaløkonomisk er det derfor en god investering med løbende vedligeholdelse og udskiftning af udtjente skifertage med naturskifer.
Filmen viser oplægning af naturskifer på et fast undertag, samt tilpasninger til bl.a. andet brandmur, kviste, ovenlys og gennemføringer.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker