Projekter
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Istandsættelse af trævinduer - Glarmesterarbejde
Vinduesglas er kendt helt tilbage fra 1100-tallet, men først fra midten af 1500-tallet blev der produceret glas i Danmark. Hovedsageligt består almindeligt glas af sand, soda og kalk, men der findes i dag en lang række andre blandinger, alt efter hvad glasset bruges til.
Glasset har gennem tiden gennemgået en stor udvikling -- fra mundblæst og trukket eller støbte glas - til valsede og mere ensartede glastyper. De ældste vinduesglastyper har en særlig struktur og karakter, der gør disse særligt velegnede til gamle vinduer. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilket glas, der bliver isat et gammelt vindue ved en nødvendig udskiftning. Godt glarmesterhåndværk vil kunne sikre, at der vælges de rigtige glastyper til forskellige formål.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk