Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Murede stik
Et muret stik er en konstruktion, der bærer murværket over en åbning. Når det skal renoveres, skal man se den som en del af helheden af facaden. Konstruktionen med murede stik er mere sårbar overfor sætninger end den øvrige del af væggen og går derfor oftere i stykker. Derfor må de ofte repareres selvstændigt, men de skal stadig genskabes og indgå som en del det eksisterende facadeudtryk, så det arkitekturen bevares.
Filmen viser helt ned i mindste detalje, hvordan et ødelagt, muret stik udskiftes.
Informationsblad

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker