Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Tangtage
Tangtagene på Læsø er unikke. I 1800-tallet fandtes der over 300 huse med tangtag, men i dag er der kun ca. tyve tilbage. I 2008 blev der igangsat et projekt, der over en årrække skal sikre udskiftning af de sidste tage for at bevare bygningskulturen i mange år frem. Egentlig er det ålegræs og ikke tang, man bruger til taget. Ålegræsset gror på havbunden langs alle vores kyster med undtagelse af den jyske vestkyst. Ålegræsset kan ikke brænde på grund af det store saltindhold i planten. Med tiden kan tangen nedbrydes ligesom andre organiske materialer, og tangtaget skal naturligvis fornyes. Erfaringerne viser, at tangtage kan holde mellem 150-250 år. Denne film viser tængning af et tangtag med de originale teknikker.
Informationsblad

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker