Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Snedker- og billedskærerværktøj
Håndværktøjer er skabt til at supplere og forfine håndens arbejde, og det gælder især for de håndværk, hvor man arbejder meget detaljeret med materialerne som fx snedkere og billedskærere, der er håndværksmæssigt nært beslægtede. Begrebet snedker kommer oprindeligt af det plattyske ’sniddeker’ og oldnordiske ’snikka’, der betyder at tilskære, og snedkere og billedskærere kan skabe nærmest ’levende’ genstande ud af træ med håndværktøjer, som ofte er uopslidelige. Filmen viser en billedskærer danne en udsmykning med skærejern, en snedker lave svalehalesamlinger med håndværktøjer og afslutningsvist en bygningssnedkerlærling gennemgå sine værktøjer på fagskolen.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker