Projekter
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Pudsreparation - facade
Pudsede facader bliver slidt eller ødelagt med tiden. Pudsen kan bule ud, forvitres eller falde af. Når skaden skal repareres, må man først finde skadesårsagen. Årsagen er typisk, at underlaget ikke er bæredygtigt pga. af sætninger, vand- og saltskader, eller hvis en tidligere reparation er udført med en mørtel, der er stærkere end den oprindelige mørteltype. Dernæst er det vigtigt at få analyseret den mørteltype, som bevares og som reparationen skal være i samspil med. Det giver det bedste udgangspunkt for at vælge det rigtige mørtelprodukt at arbejde med. I filmen følger vi processen med at finde skadesårsagen, samt hvordan en reparation udføres, så at man næsten ikke kan se forskel på nyt og gammelt.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk