Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Linoliemaling - Vejledning i brug
Fra 1600 tallet og frem til midten af 1950'erne har linoliemaling været den mest anvendte malingstype til overfladebehandling af træ i Danmark -- såvel indvendigt som udvendigt. Linoliemaling skabes af vegetabilsk olie, der udvindes af hørfrø, og indeholder ikke flygtige og farlige opløsningsmidler, hvilket gør det miljøvenligt at bruge.
Linoliemaling giver en særlig smuk overfladekarakter og patinering, men det høje indhold af olie giver samtidigt træet en god beskyttelse mod vandpåvirkning og dermed mod trænedbrydende svampe og insekter. Linoliemaling er anderledes at male med end mere moderne malingstyper, men med traditionelle malemetoder og lagopbygninger kan der opnås unikke resultater, der skaber harmoni mellem de malede overflader og omgivelserne.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker