Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Håndsmedede vinduesbeslag
Vinduer er sammensat af en række enkeltdele og flere forskellige materialer, som skal spille sammen for at vinduerne kan fungere. Det gør vinduer til én af de mest komplekse bygningsdele. Vinduets karm og rammer kobles til hinanden via forskellige beslag, der har ændret sig meget gennem tiden. Oprindeligt blev vinduesbeslag håndsmedet i forskellige udformninger og stilarter, mens moderne beslag i dag er valsede fladjern i mere ensartede og standardiserede udførelser.
De oprindelige smedejernshængsler har karakter og den egenskab, at de kan repareres og genskabes ved hjælp af godt smedehåndværk. Bevaring af gamle vinduer for eftertiden indebærer at også beslåningen skal håndteres korrekt, så vinduerne bevarer deres originalitet. Men det kræver, at det gamle smedehåndværk holdes i hævd.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker