Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Glarmesterværktøj
Håndværktøjer er skabt til at supplere og forfine håndens arbejde, og de værktøjer, som glarmesteren bruger til at skære glas med, er udviklet gennem tiden, mens nogle elementer har eksisteret i flere århundreder. I 1600-tallet opdagede man fx ved en tilfældighed, at en diamantflis kunne skære i glasset, og siden har diamanter været et helt centralt element i glarmesterværktøjerne. Glashåndværket blev forfinet under de store kirkebyggerier med glasmosaikker med skæbnefortællinger i en sammensætning af glas og bly. I filmen følger vi glarmesteren i forskellige værkstedssituationer og afslutter på fagskolen, hvor eleverne bl.a. lærer at arbejde med blyindfattede ruder, der kræver stor koncentration.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker