Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Tagkviste - Blikkenslagerarbejde
Kvistene kan være beklædte og inddækket med forskellige materialer, men der er gennem tiden i høj grad blev anvendt tagpap, zink, kobber og bly. Sidstnævnte er af miljømæssige hensyn udfaset af byggeriet, og må kun anvendes på fredede bygninger mod dispensation. Reparation eller udskiftning af zink- og kobberbeklædninger kræver godt håndelag og materialekendskab, men er disse forudsætninger til stede, kan der skabes unikke og smukke løsninger..

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker