Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Formstikker - Tapet
Formstikkeren fremstiller trævalse og blokke til trykning af papirtapeter efter historiske principper. Teknikken er kendt siden 1700-tallet, og anvendes i dag i de tilfælde, hvor der skal skabes eller genskabes papirtapet med en særlig struktur og kvalitet, som ikke er mulig at opnå med moderne teknikker. Formstikning er et håndværk, der kræver stor tålmodighed og præcision, og fremstilling af trykvalserne sker gennem en række omstændelige og tidskrævende processer. Selve trykning af tapeter med formstukne valse sker på en trykkemaskine, der i Danmark i dag kun findes på Frilandsmuseet, men som stadig findes i brug i andre lande. Filmen viser hele den spændende proces fra valg af tapetmotiv til fremstilling af den færdige valse.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker