Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Murerværktøj
Håndværktøjer er skabt til at supplere og forfine håndens arbejde, og har eksisteret siden stenalderen. Murerværktøjerne blev tidligere lavet af den lokale smed eller værktøjsmager og ofte tildannet den enkelte murer. I nyere tid bruges der primært masseproducerede standardværktøjer. Langt op i forrige årtusinde tillagde man murersvende særlige evner, fordi de kunne bygge slanke piller, fine hvælvinger og høje tårne. Murerfaget har traditionelt været et hårdt, manuelt arbejde for både murerne og deres arbejdsmænd. I nyere tid har en række hjælperedskaber aflastet tunge løft og akavede arbejdsstillinger, men håndarbejdet udføres som grundprincip med samme type værktøjer som for århundreder siden. I denne film præsenteres murerfagets mest anvendt håndværktøjer.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker