Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Stopning og fugning af vinduer
Ved en korrekt montering af et vindue i facaden opstår der en åben samling mellem karmtræet og muråbningen. Til udfyldning og lukning af samlingen har man i århundreder anvendt tjæret værk og mørtelfuger. Denne løsning er således gennemprøvet, og var traditionen frem til 1960-erne, hvor andre fugetyper blev introduceret. I denne film ser vi nærmere på, hvorfor en mørtelfuge holder længere end en elastisk/syntetisk fuge, og hvorfor den beskytter vindueskarmen bedre. Og vi får forklaret, hvordan arbejdsprocessen med mørtelfugning udføres korrekt.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker