Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Trælister og profiler
Træ er et af verdens ældste byggematerialer - både som konstruktionstømmer og anvendt til finere bygningsdetaljer. I Norden, hvor hovedparten af træet i danske bygninger stammer fra, er rødgran og fyr de mest udbredte arter, men birk, lærk, bøg og eg forekommer også som bygningstræ. Fyrretræ er den træsort, der oftest anvendes til profilerende lister, paneler, gulvbrædder og -planker, døre, vinduer osv., da fyr er let at bearbejde og forme både maskinelt og med håndværktøj. Filmen viser fremstilling af profilerede paneler efter begge metoder. I takt med at fremstillingen af byggekomponenter er blevet mere industriel, er der sket en udjævning af disciplinerne mellem tømrer- og snedkerfagene.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker