Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Udskiftning af skorstenspiber
Skorstene og skorstenspiber er en vigtig del af ældre bygningers udsmykning og arkitektur.
Skorstenen bidrager til fortællingen om tiden fra ildsted til madlavning og frem til mere moderne opvarmningsmetoder. Derfor er de sjældent nødvendige og i brug længere, da vores energiformer har ændret sig over de seneste 50 år.
Skorstenene har ofte et unikt udsende og fine detaljer, og udgør en bevaringsværdi - de kan ikke bare rives ned. Skorstenspiberne er tit udformet med en bred sokkel for neden - herefter et slankere skaft - og i toppen af skorstenen afsluttet med en gesims. Skorstenene fortæller via deres udformning og udsmykning om vores arkitekturhistorie, og de er med til at give vores bykvarterer deres særpræg.
Filmen viser opbygning af en ny skorsten som en rekonstruktion af den gamle. Der afsluttes med puds og kalkning og en fin detalje i toppen.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker