Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Forskelling af tagryg
Murerteknikken med forskelling af tegltage, hvor teglstenene lukkes indbyrdes udefra med mørtel i forskellige udførelser, har været anvendt i Danmark gennem århundreder. Varianten med indvendig tegltagslukning -- såkaldt understrygning -- er ligeledes en gammel håndværkstradition, og de to metoder følges ofte ad. Forskelling anvendes i de områder af taget, hvor indvendig lukning ikke er mulig at udføre, fx i rygninger og grater og langs gavle.
I visse områder af Danmark, fx Skagen og Dragør, har der altid været gjort en dyd ud af forskellingen. Her bliver mørtlens hvidtet, og giver tegltagene i disse byer et særligt karakteristisk udseende. Forskelling kræver håndværksmæssig kunnen og præcision for at skabe et godt resultat, og det er også vigtigt at kende den rigtige mørtelblanding og forskellige fifs, der sikrer forskellingens holdbarhed.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker