Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Bygningsarkæologi
Bygningsarkæologi er en undersøgelsesmetode, der blander arkivstudier, visuelle og tekniske undersøgelser med opbygget faglighed, viden og erfaring. Grundlæggende handler det om at SE og FORTOLKE det sete. Når dette gøres grundigt, er den arkitekt eller håndværker, der udfører den bygningsarkæologiske undersøgelse, i stand til at blotlægge en bygnings historie og udvikling ganske nøje. Det er vigtigt, for at kunne planlægge den rigtige istandsættelse af bygningen, så dens historiske betydning og tekniske standard ikke forringes. Det gælder næsten uanset bygningens alder, men er naturligvis særligt påkrævet ved ældre og bevaringsværdige bygninger. Filmen giver en kort introduktion til bygningsarkæologien og dens facetter.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker