Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Linolie
Linolie har været anvendt til imprægnering og overfladebehandling af træ siden 1600-tallet. Linolien beskytter mod indtrængende vand og nedbrydning. Olien udvindes af hørfrø gennem ”koldpresning” ved stuetemperatur. Opvarmes frøene til 80 -100 grader opnås et lidt større udbytte af presningen, men også flere urenheder i olien. Den pressede linolie skal herefter enten bundfælde i ca. 6 mdr. eller presses gennem filtre. Opvarmes den rå linolie herefter i enten kort tid ved høj temperatur, eller over en længere periode til en lavere temperatur, så fås kogt linolie – eller linoliefernis. Tilsættes sikkativer, afkortes tørringstiden. Filmen viser en moderne produktionsproces for klassisk linolie.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker