Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Retablering af kvaderpuds
I slutningen af 1800-tallet udsmykkede man byejendommene med fine dekorationer af kvaderpuds. Siden hen blev mange stueetager indrettet til forretninger og fik blandt andet etableret store vinduespartier. At føre disse ejendomme tilbage til det oprindelige udtryk, kræver en omhyggelig rekonstruktion af kvaderpudsen. Man kan forsøge at finde tegninger eller fotos af den originale facade hos kommunen eller på lokale museer. Kvaderpudsen kan også genskabes ved at efterligne pudsen på andre sammenlignelige ejendomme i nabolaget.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker